Obligatoriske aktiviteter

Du må gjennomføre obligatoriske aktiviteter i dette emnet. Det kan være ulike former for skriftlige oppgaver (individuelt eller i gruppe), eller ulike former for muntlig framføring/seminarinnlegg (individuelt eller i gruppe). Alle obligatoriske komponenter må være fullført og levert før du kan ta eksamen i emnet våren 2021

 

Generelt

Obligatoriske aktiviteter våren 2021 vil bestå av flere innleveringer gjennom semesteret. Det kan være sammendrag av tekster, hverandrevurdering, deltakelse i diskusjoner, gruppearbeid og evt fremlegg/presentasjoner i mindre grupper

Faglig veiledning på obligatorisk aktivitet

Du får muligheten til å booke individuell faglig veiledning på UTKASTET til endelig innlevering både oblig1 og oblig2.

Den individuelle veiledningen vil være ca 10-15 min per student og den vil foregå muntlig på zoom. Du må ha fylt inn og levert et veiledningsskjema i forkant av veiledningstimen.

Dato, tidspunkt og veiledningsskjema for veiledningen vil ligge i Canvas. Du vil få tilsendt en zoomkode når du har levert veiledningsskjemaet.

Du vil ikke få skriftlig veiledning fra faglig ansvarlig eller seminarledere på obligatorisk aktivitet.

Hverandrevurdering (Peer Grade)

En del av den obligatoriske aktiviteten er å gjøre en hverandrevurdering. Denne gjennomføres i verktøyet PeerGrade. Du vil automatisk bli tildelt en annen tilfeldig valgt medstudents oppgave som du skal gi tilbakemelding på etter visse kriterier. PeerGrade åpner i Canvas når det nærmer seg frist for å gjennomføre hverandrevurderingen.

Hverandrevurdering er en øvelse i å tenke kritisk om din egen oppgaveskriving. En sentral del av akademisk og vitenskapelig arbeid er å være kritisk til tekster – både de man har skrevet selv, og de andre har skrevet.

Å "være kritisk" betyr ikke å bare forklare hva som er feil, men å forklare hva som kunne vært annerledes. Man kan med andre ord være kritisk til en tekst uten å påpeke en eneste feil. Formålet med å gjøre hverandrevurdering er todelt. For det første hjelper du en annen student med å forbedre teksten sin, med gjennomtenkte og seriøse tilbakemeldinger. For det andre får du selv trening i å se hvordan en tekst kunne vært annerledes, for eksempel hvis den baserte seg på et annet kildetilfang, hadde en annen oppbygging, et annet hovedfokus eller noe annet.

Eksamensrelevansen i denne oppgaven består i at du får øvelse i å formidle. Jo bedre man er til å tenke kritisk om egen skriving, jo bedre blir man til å velge hvordan teksten man skriver bør se ut. De som er virkelig gode til å skrive eksamener har selvfølgelig lest pensum godt. Det er det aller viktigste. Det nest viktigste er å kunne formidle hva man kan, og god formidling krever erfaring med og refleksjon over hvordan en god tekst kan se ut.

For å virkelig bli god på dette, bør du jobbe sammen med andre studenter og diskutere hvilke valg dere har tatt i oppgaveskrivingen og hvorfor de funker/ikke funker. Vær kritisk, i betydningen over!

 

 

Publisert 27. jan. 2021 10:41 - Sist endret 27. jan. 2021 10:41