Oblig 2

 

Oblig 2 består av:

*Alle aktiviteter listet her er obligatoriske.

Du må ha levert og bestått alle delene for å få Oblig2 godkjent.

Innleveringsfrister
*Skriftlig oppgave- UTKAST

8 mars kl 14:00

leveres som PDF fil i Canvas

*Hverandrevurdering - innlevering av utkast

8 mars kl 16:00

Det samme utkastet du leverte i innleveringsmappen i Canvas skal du også laste opp som PDF fil i PeerGrade (inne i Canvas)

*Hverandrevurdering - gjennomføring

11 mars kl 14:00

Du må ha fullført hverandrevurdering i PeerGrade innen denne fristen

*Skriftlig oppgave- ENDELIG

15 mars kl 14:00

leveres som PDF fil i Canvas innleveringsmappe

*Refleksjonsnotat 

18 mars kl 14:00

leveres som PDF fil i Canvas innleveringsmappe.

I refleksjonsnotatet skal du svare på tre spørsmål:

1. Hvordan jobbet du med å løse oblig 2? Her kan du for eksempel bruke disse spørsmålene som utgangspunkt: Hva gjorde du først? Måtte du endre noe underveis – pensum, problemområde eller nyhetssak?

2. Oblig 2 er en avansert oppgave. Hva har du lært av å gjøre oblig 2? Hvordan føltes det å jobbe med den?

3. Hvordan vil du bruke det du har lært i oblig 2 når du skal forberede deg til eksamen?

    

   

Oppgavetekst 

Denne oppgaven skal gi deg øvelse i å sette faglige tekster fra pensum i sammenheng med aktuelle problemstillinger. Oblig 2 er en krevende oppgave og er derfor ment å være en fortsettelse av oblig 1. Det vil spare deg for arbeid å velge samme problemområde som i oblig 1, men det er mulig læringsutbyttet blir større hvis du velger et nytt problemområde, fordi du da får jobbet med en større del av pensum. Hvis du velger samme problemområde, kan du likevel bytte ut kildene du bruker dersom du finner grunn til det.

I Oblig 2 skal du finne frem til en aktuell nyhetssak innenfor det problemområdet du har valgt, og diskutere nyhetssaken ut fra de tre pensumkildene du har valgt. Nyhetssaken bør ikke være mer enn to år gammel og kan hentes fra nettaviser (Aftenposten, Dagsavisen, NRK osv.) eller fagtidsskrifter (Bedre skole, Utdanningsnytt osv.). Her er noen eksempler på nyhetssaker:

https://www.utdanningsnytt.no/barnehage-barnehagelaerer-pedagogiske-programmer/vis-barnehagelaereren-tillit-og-gi-autonomien-tilbake/262301

https://www.nrk.no/norge/grande-varsler-endringer-i-videregaende-skole_-_-ma-ha-livsmestring-inn-i-alle-fag-1.14898167

https://khrono.no/erna-ber-universitetene-legge-om-til-kortere-utdanninger/545465

Du trenger ikke bruke akkurat disse nyhetssakene.

 

Formelle krav til obligen:

- 2000 ord ±10% (altså mellom 1800 og 2200 ord). Litteraturlista teller ikke med.

- APA-malen skal følges (referanser i løpende tekst og litteraturliste til slutt)

- Oppgaven skal leveres i PDF-format

- Oppgaven skal ha en tittel som du finner på selv

- Du kan gjerne jobbe sammen med andre, men du må levere en tekst bare du har skrevet

 

Oppgaven skal bestå av tre deler:

1) En innledning som kort forklarer:

            - Hvilken nyhetssak du har valgt.

            - Hvorfor du har valgt denne nyhetssaken

            - Hvilke pensumkilder du har valgt, og hvorfor de er nyttige for å diskutere nyhetssaken.

2) En hoveddel. Denne skal bestå av følgende:

            - En kort forklaring av hva nyhetssaken går ut på. Denne forklaringen skal ende opp i at du identifiserer en pedagogisk relevant problemstilling i nyhetssaken. Med andre ord: Forklar hvorfor/hvordan nyhetssaken henger sammen med problemområdet ditt.

            - En diskusjon av problemstillingen ut fra pensumkildene du har valgt. Del gjerne denne diskusjonen opp i tre deler – en til hver av pensumkildene. Mens du skriver kan du ha dette spørsmålet i bakhodet: ”Hvordan kan pensumkilden lære oss mer om problemstillingen som kommer frem i nyhetssaken?”

3) En avslutning som oppsummerer kort hva som står i teksten din. Hvis du ønsker, kan du også skrive et par setninger om hva du har lært av å skrive oppgaven, hvilke spørsmål du ikke har fått svar på, og/eller nye spørsmål arbeidet har gitt deg.

NB: Når du jobber med oppgaven skal du skrive hoveddelen først, så avslutningen, og innledningen helt til sist.

Publisert 27. jan. 2021 15:05 - Sist endret 15. mars 2021 14:23