Dette emnet er nedlagt

Kontaktinformasjon

Studieadministrasjon

UV-studieinfo

Besøksadresse: 
Helga Engs hus 3. et., Sem Sælandsvei 7

Ekspedisjonstid: 
kl.11.00-15.00

Postadresse: 
Pb 1161 Blindern
0318 Oslo

Telefon: 22 84 44 45 Telefonen er betjent kl..11.00-15.00
Faks: 
E-post: 
Web: http://www.uv.uio.no/studier/kontakt/uv-studieinfo.html

Kontaktpersoner

NavnTreffetidMerknad
Camilla Bakke  (kontaktinformasjon)   Administrasjonsansvarlig: Alle adm. spørsmål, inkl. oppmøtefravær første gang, sykemeldinger m.m.
Bodil Stokke Olaussen  (kontaktinformasjon) Tirsdag 15.15 -16.00  Faglærer. Leder seminargruppe nummer 2.
Stein Erik Ulvund  (kontaktinformasjon) Onsdag 10.15 - 11.00  Faglærer. Leder seminargruppe nummer 1.
Robin Ulriksen    Leder seminargruppe nummer 3.
Publisert 25. apr. 2006 01:21 - Sist endret 1. sep. 2006 17:35