Dette emnet er nedlagt

Frister og innleveringsrutiner på PED1100 Personlighets- og utviklingsteori
Høst 2007

1: Tema for individuelt studiekrav (1) leveres ut 28.august (legges på semestersidene og i Fronter).

 

Arbeidet, sammen med obligatorisk egenerklæring: http://www.uv.uio.no/iped/, skal leveres på papir (1 eksemplar) innen 30.oktober kl. 14.00 i resepsjonen på PFI. Husk å kvittere for innlevering. Dersom du ikke har anledning til å levere inn personlig, kan arbeidet sendes per post, men sørg da for å få poststemplet konvolutten senest 30. oktober. Dersom du sender rekommandert, bes du informere administrasjonen da slik forsendelse tar noe lengre tid.

 

De som ønsker veiledning / tilbakemelding på sine tanker om oppgaven, leverer en disposisjon til egen seminarleder innen 1.oktober. Disposisjonen kan sendes som vedlegg til e-post. Tilbakemelding gis innen 10.10.

 

2: Case- oppgaven (studiekrav 2) leveres ut første seminar dag 3.oktober

 

Oppgaven, sammen med obligatorisk egenerklæring: http://www.uv.uio.no/iped/, skal leveres på papir (1 eksemplar) innen 3. desember kl. 14.00 i resepsjonen på PFI. Husk å kvittere for innlevering. Dersom du ikke har anledning til å levere inn personlig, kan arbeidet sendes per post, men sørg da for å få poststemplet konvolutten senest 3. desember. Dersom du sender rekommandert, bes du informere administrasjonen da slik forsendelse tar noe lengre tid.

 

Se ytterligere info om eksamenskravene på semestersiden.