Dette emnet er nedlagt

Periodisk emneevaluering høst 2007

Dette emnet skal evalueres høsten 2007. Evalueringen er en del av kvalitetssystemet til UiO. ( http://www.kvalitetssystem.uio.no/systembeskrivelse.html )Vi bruker et elektronisk evalueringsskjema til å gjennomføre evalueringen. Du vil mot slutten av undervisningsperioden få en e-post med informasjon om hvordan du skal fylle ut skjemaet. Hvis evalueringen får en god svarprosent, vil resultatene kunne legges ut på emnesiden slik at andre studenter som skal ta emnet kan lese dem. Med god svarprosent kan også evalueringen brukes til å gjøre justeringer og endringer i emnet. Vi ber derfor om at du tar deg tid til å fylle ut skjemaet slik at kvaliteten på evalueringen blir best mulig!

Med vennlig hilsen Pedagogisk forskningsinstitutt