Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

UNIVERSITETET I OSLO

Pedagogisk forskningsinstitutt

BACHELOR I PEDAGOGIKK

STUDIEÅRET 2007

Oppdatert desember 2006

Det kan dessverre forekomme feil og mangler i pensumlisten. Ved endringer vil dette bli bekjentgjort på emnesiden.

PED1100 – PERSONLIGHETS- OG UTVIKLINGSTEORI

Pervin, Lawrence A. ,Cervone, Daniel & John, Oliver P.: Personality theory and research, 2005 . Wiley & Sons, Inc. . Kap. 1,2,5,6,11,12.

Rogoff, Barbara: Apprenticeship in thinking: Cognitive development in social context, 1990. New York: Oxford University Press. Kap. 1-6. (132 s.).

Smith, Lars. & Ulvund, Stein Erik: Spedbarnsalderen, 1999. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 1, 6, 8-11, 14-15. (253 s.).

Til sammen 680 sider

Publisert 24. apr. 2007 21:14 - Sist endret 19. mai 2007 20:56