Dette emnet er nedlagt

Informasjon om regler og rutiner ved utsettelse av eksamen ved sykdom for pedagogiske emner i bachelorprogrammet i pedagogikk.

Alle studenter som er semesterregistrert bekrefter i studentweb at de har gjort seg kjent med Universitetets reglement (Utdanningsplanens generelle del). En del av reglementet dreier seg om regler om eksamen. Du kan når som helst gå inn og lese reglementet, men nedenfor følger en presisering av hvordan det praktiseres i forhold til PED1xxx emnene.

Hvis du blir syk, har du i noen tilfeller rett til utsettelse av innlevering av studiekrav. Utsettelse gis hvis du er syk i løpet av de siste 14 dagene før innleveringsfristen. Du vil da få utsettelse som tilsvarer det antallet dager du er sykemeldt i 14-dagersperioden før fristen. Utsettelsen beregnes enten fra datoen for innleveringsfristen eller fra friskmeldingsdatoen hvis du er syk også etter at fristen er utløpt.

Utsettelse gis kun på bakgrunn av sykemelding eller tilsvarende dokumentasjon. Sykemeldingen skal leveres /sendes i posten til instituttet v/Camilla Bakke og ikke til seminarleder eller forelesere. Den må være datert på datoen for innleveringsfristen eller på en tidligere dato. Hvis du sender sykemelding i posten, må den være poststemplet senest tre dager etter innleveringsdatoen. For at saksbehandlingen skal gå raskest mulig, er det viktig å legge ved informasjon om hvilket emne sykemeldingen gjelder for.

Husk at sykemeldingen må ha en friskmeldingsdato!

Sykemelding som gjelder skoleeksamen skal leveres til eksamenskonsulenten på UV-fakultetet.

Det er selvfølgelig bare en fordel at du informerer seminarlederen om at du er syk, men det er studieadministrasjonen som fastsetter ny innleveringsfrist.