Dette emnet er nedlagt

Beskjeder

Publisert 9. feb. 2004 01:00

Det gjøres oppmerksom på at det er skjedd endringer i forelesningsopplegget. Det er kommet inn en forelesning onsdag 3. mars .

Publisert 21. jan. 2004 01:00

Informasjon om kursopplegget er nå lagt inn i den detaljerte undervisningsplanen.

Publisert 14. jan. 2004 01:00

Ny start for dette emnet er 12. februar. Tidspunktet er det samme de 6 første gangene (dvs fram til 18.03.). Etter dette vil gruppen bli delt i 2, noen vil derfor få et annet tidspunkt for undervisning da. Det vil komme nærmere beskjed om dette.