Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

UNIVERSITETET I OSLO

Pedagogisk forskningsinstitutt

BACHELOR I PEDAGOGIKK

STUDIEÅRET 2003 / 2004

Juni 2003 

PED1100 – PERSONLIGHETS- OG UTVIKLINGSTEORI

Pervin, Lawrence A. & John, Oliver. P.: Personality: Theory and research, 2001. Kap. 1-2, 5-6,11-12. (170 s.).

Rogoff, Barbara: Apprenticeship in thinking: Cognitive development in social context, 1990. New York: Oxford University Press. Kap. 1-6. (132 s.).

Smith, Lars. & Ulvund, Stein Erik: Spedbarnsalderen, 1999. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 1, 6, 8-11, 14-15. (253 s.).

Til sammen 680 sider

Publisert 27. okt. 2003 17:28 - Sist endret 3. des. 2003 11:17