Dette emnet er nedlagt

Semesterside for PED1100 - Vår 2005

Resultatet av sensur av studiekravene vil formelt foreligge 30.mai. Du kan sjekke resultatet ditt på Studentweb.

24. mai 2005 11:19

Evaluering I uke 18 skal emnet PED1100 sluttevalueres. Alle studenter oppfordres til å svare på det elektroniske spørreskjemaet som sendes ut per e-post

4. mai 2005 02:00

Vi har idag tilbudt undervisningsopptak til alle som stod på ventelisten på PED1100 - sjekk studentweb.

19. jan. 2005 01:00