Dette emnet er nedlagt

Beskjeder

Publisert 17. apr. 2007 11:18

Har du vurdert en framtid innen forskning? Nå har du en gylden mulighet til å få førstehåndsinformasjon om forskning som karrierevei. I regi av Karrieresenteret vil stipendiater, forskere, Forskerforbundet og Forskningsadministrativ avdeling fortelle deg om forskerutdanningen ved UiO, hvordan en stipendiats arbeidshverdag kan være og hvilke karriereutsikter man kan ha som uteksaminert Ph.d kandidat.

Tid: Tirsdag 24. april kl 12.15-14.00 Sted: Art Café, Frederikkebygningen, Blindern

Velkommen! Med vennlig hilsen Karrieresenteret

Publisert 23. mars 2007 11:39

Delta i Studentspeilet - vinn et bedre universitet! Hvor tilfreds er du med læringsmiljøet ved Universitetet i Oslo? Gi din tilbakemelding gjennom å delta i undersøkelsen Studentspeilet 2007! Svarfrist 17. april!

Publisert 20. mars 2007 13:34

Første seminar gruppe 2 er avlyst idag grunnet sykdom. Informasjon vil bli lagt ut i Fronter.

Publisert 19. feb. 2007 12:42

Forelesningen i morgen, 20. februar er avlyst grunnet sykdom. Forelesningsnotater vil bli lagt ut i Fronter.

Publisert 11. jan. 2007 10:06

Endringer i timeplanen

Det vil komme noen endringer i forelesningsplanen i siste halvdel av forelesningsrekken. Nærmere beskjed vil bli gitt.

Publisert 6. des. 2006 16:48

Skrivekurs for bachelorstudenter: Ønsker du mer skolering i arbeid med skriftlige oppgaver? Alle bachelorstudenter er velkomne på kurs torsdag, 22.02.2007. 10:15 til 12:00 i rom U30, H.E. Det er ingen forhåndspåmelding til kurset.

Hvis du ønsker å jobbe mer med å skrive, finnes det egne emner som du kan ta som del av bachelorgraden din. Du kan lese mer om disse emnene her: