Dette emnet er nedlagt

Semesterside for PED1110 - Høst 2003

Innleveringsfrist på caset i "Ulike perspektiver på læring" er onsdag 10. desember kl.13.00. Caset leveres i ekspedisjonen i 5. etg. Helga Engs Hus.

17. okt. 2003 02:00

Forelesning i PED1100 kolliderer med forelesning i PED1110: Ingen av forelesningsrekkene har obligatorisk oppmøte. Man må altså velge hvilken forelesning man helst vil følge. Dato og undervisningstid vil ikke bli endret i denne forbindelse.

9. sep. 2003 02:00

Forelesningen i Motivasjon: På grunn av en rekke misforståelser og uklarheter har denne rekken ikke kommet igang enda. Vi er nå dessverre nødt til å gjøre enda en endring. Forelesningstilbudet innen motivasjon vil gå på mandager 12.15 -14.00. Rom 233, HE.

Vi beklager på det sterkeste alt rotet som har vært i forbindelse med dette. For ordens skyld ønsker vi også å nevne at foreleseren ikke er grunnen til dette rotet.

5. sep. 2003 02:00