Dette emnet er nedlagt

Semesterside for PED1110 - Vår 2004

Innlevering av case/essay på 5 sider innleveres 5. mai i ekspedisjonen i 5. etg. innen kl. 14.00

23. mars 2004 01:00

Undervisningen som ble avlyst 8. mars tas igjen 22. mars kl. 14.15 - 16.00 på Sem 234 HE

Det er først to timer fra 12.15 - 14.00 på U35

15. mars 2004 01:00

Undervisningen i PED1110 er avlyst mandag 8. mars.

Ny time blir bestemt senere.

3. mars 2004 01:00