Dette emnet er nedlagt

Semesterside for PED1110 - Vår 2006

Spørreundersøkelse om holdninger

Ønsker du å bidra til internasjonal forskning innenfor temaet holdninger? Masterprosjekt ved Psykologisk institutt ønsker respondenter til sin nettbaserte spørreundersøkelse. Det tar ca 15 min. å svare på den, og svarene vil være helt anonyme. Du kan svare på undersøkelsen ut mars. Du finner skjemaet her

13. mars 2006 14:46