Dette emnet er nedlagt

Semesterside for PED1110 - Vår 2007

Har du vurdert en framtid innen forskning? Nå har du en gylden mulighet til å få førstehåndsinformasjon om forskning som karrierevei. I regi av Karrieresenteret vil stipendiater, forskere, Forskerforbundet og Forskningsadministrativ avdeling fortelle deg om forskerutdanningen ved UiO, hvordan en stipendiats arbeidshverdag kan være og hvilke karriereutsikter man kan ha som uteksaminert Ph.d kandidat.

Tid: Tirsdag 24. april kl 12.15-14.00 Sted: Art Café, Frederikkebygningen, Blindern

Velkommen! Med vennlig hilsen Karrieresenteret

17. apr. 2007 11:25

Delta i Studentspeilet - vinn et bedre universitet! Hvor tilfreds er du med læringsmiljøet ved Universitetet i Oslo? Gi din tilbakemelding gjennom å delta i undersøkelsen Studentspeilet 2007! Svarfrist 17. april!

23. mars 2007 11:42

Undervisning flyttetUndervisningen den 9.02. er flyttet til Auditorium 1 på Georg Sverdrups hus.

24. jan. 2007 17:40