Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

BACHELOR I PEDAGOGIKK

STUDIEÅRET 2003 / 2004 Oppdatert pr. 28 juli 2003 PED1200 - ORGANISASJON OG LEDELSE

Andersen, J. A. & Abrahamsson, B. : Organisasjon. Om å beskrive og forstå organisasjoner, 1996. Cappelen. . 240s..

Aakerøe, Kjell : Samspill i organisasjoner. , 1997. Cappelen. 210s. (ikke kap3).

Berg, Gunnar : Skolekultur: nøkkelen til skolens utvikling, 1999. Ad Notam Gyldendal. 232s..

Fuglestad, Otto Laurits og Lillejord, Sølvi : Pedagogisk ledelse: et relasjonelt perspektiv, 1997. Bergen: Fagbokforlaget. kap 3,4,9. 55s..

Janis, Irving L: . I: Kolb, David A., Rubin, Irwin M. & Osland, Joyce (red.) The organizational behavior reader, 1991. Prentice Hall. 11s. (vil bli trykket opp).

Nordhaug, Odd (red) : Strategisk personalledelse, 1998. Tano-Aschehoug.. kap 1-3,7,10,13. 110s. Alternativ bok: Nordhaug,Odd (red)2002: Strategisk personalledelse. Kap 1,2,5,9,10,12,13,18. Fulltekst.

Totalt ca 740s.

Publisert 29. aug. 2003 17:24 - Sist endret 10. sep. 2003 12:00