Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

BACHELOR I PEDAGOGIKK

STUDIEÅRET 2004

oppdatert pr. juli 2004

Aakerøe, Kjell : Samspill i organisasjoner. , 1997. Cappelen. 210s. (ikke kap3).

Berg, Gunnar : Skolekultur: nøkkelen til skolens utvikling, 1999. Ad Notam Gyldendal. 232s..

Busch,Tor og Vanebo, Jan Ole: Organisasjon og ledelse. Et integrert perspektiv, 5. utgave 2003. oslo universitetsforlaget. Del I, II, III og V (ca 260 sider).

Fuglestad, Otto Laurits og Lillejord, Sølvi : Pedagogisk ledelse: et relasjonelt perspektiv, 1997. Bergen: Fagbokforlaget. kap 3,4,9. 55s..

Janis, Irving L: . I: Kolb, David A., Rubin, Irwin M. & Osland, Joyce (red.) The organizational behavior reader, 1991. Prentice Hall. 11s. (vil bli trykket opp).

Nordhaug, Odd (red) : Strategisk personalledelse, 1998. Tano-Aschehoug.. kap 1-3,7,10,13. 110s. Alternativ bok: Nordhaug,Odd (red)2002: Strategisk personalledelse. Kap 1,2,5,9,10,12,13,18. Fulltekst.

Til sammen ca. 740 sider

Publisert 8. juni 2004 14:22 - Sist endret 19. aug. 2004 21:44