Dette emnet er nedlagt

Har du vurdert en framtid …

Har du vurdert en framtid innen forskning? Nå har du en gylden mulighet til å få førstehåndsinformasjon om forskning som karrierevei. I regi av Karrieresenteret vil stipendiater, forskere, Forskerforbundet og Forskningsadministrativ avdeling fortelle deg om forskerutdanningen ved UiO, hvordan en stipendiats arbeidshverdag kan være og hvilke karriereutsikter man kan ha som uteksaminert Ph.d kandidat.

Tid: Tirsdag 24. april kl 12.15-14.00 Sted: Art Café, Frederikkebygningen, Blindern

Velkommen! Med vennlig hilsen Karrieresenteret

Publisert 17. apr. 2007 11:30 - Sist endret 17. apr. 2007 11:30