Dette emnet er nedlagt

Semesterside for PED2100 - Høst 2010

Ang. innlevering av studiekrav 1 (individuell oppgåve): Informasjon om innleveringsrutiner er lagt ut på Fronter. Der finn du også framside-malen for eksamensoppgåver ved PFI. Merk at du skal nytte kandidatnummer, ikkje namn på oppgåva.

18. nov. 2010 15:12

Omfanget på den individuelle oppgåva (studiekrav 1) er maks 5 sider. Dette er ikkje inkludert litteraturliste, innhaldsliste og tittelblad/framside.

21. okt. 2010 12:24

Individuelle eksamensoppgåver PED2100 H2010 er no lagt ut på semestersida.

15. okt. 2010 11:01