Dette emnet er nedlagt

Tidligere eksamensoppgaver PED2100

Oppgaver gitt ved individuell skriftlig skoleeksamen.

Eksamensoppgave VÅREN 2013

PED2100 - Personlighets- og utviklingsteori

Eksamenstid: 09:00-12:00

Ingen hjelpemidler.

 

Oppgave:

Gjør kort rede for samspillsbegrepet, og drøft relasjonen mellom foreldre-barn-samspill og tilknytning.

 

 

Eksamensoppgave VÅREN 2014

PED2100 - Personlighets- og utviklingsteori

Eksamenstid: 09:00-12:00

Ingen hjelpemidler.

 

Oppgave:

Drøft sammenhenger mellom tidlig erfaring og kognitiv utvikling.

 

 

Eksamensoppgave VÅREN 2015

PED2100 - Personlighets- og utviklingsteori

Eksamenstid: 09:00-12:00

Ingen hjelpemidler.

 

Oppgave:

Drøft barns utvikling av tilknytning i et transaksjonsperspektiv.

Publisert 24. mars 2015 14:19 - Sist endret 24. mai 2016 14:33