Dette emnet er nedlagt

Semesterside for PED2100 - Vår 2011

Framsidemal for studiekrav/eksamensoppgåver/heimeeksamen ved PFI finn du på denne sida under "Ressurser".

29. mars 2011 19:12

Individuelle eksamensoppgåver i PED2100 for våren er no lagt ut på semestersida til venstre, og i Fronter. Sjå også informasjon om innlevering av arbeids- og studiekrav til venstre.

15. mars 2011 10:36

Basisgrupper i PED2100 er no lagt ut i Fronterromma Seminar 1 og Seminar 2 V2011.

15. feb. 2011 18:31