Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

UNIVERSITETET I OSLO

Pedagogisk forskningsinstitutt

BACHELOR I PEDAGOGIKK

STUDIEÅRET 2010

Oppdatert mat 2010

Nyttig informasjon om studielitteratur

Det kan dessverre forekomme feil og mangler i pensumlisten. Ved endringer vil dette bli bekjentgjort på emnesiden.

PED2100 – PERSONLIGHETS- OG UTVIKLINGSTEORI

Frydenberg, E. (2008). Adolescent Coping. Advances in theory, research and practice. London: Routledge, KAP. 1-11, 13. (254s.)

Rogoff, B. (1990). Apprenticeship in thinking: Cognitive development in social context. New York: Oxford University Press. Kap. 1-6. (132s.)

Smith, L. & Ulvund, S.E. (1999). Spedbarnsalderen. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 1,6, 8-11, 15 (213 s.)

Til sammen 599 sider

Antall studenter: 60

Publisert 1. okt. 2010 09:53 - Sist endret 29. nov. 2010 12:53