Dette emnet er nedlagt

Individuelle eksamensoppgaver PED2100 V2011

Individuelle oppgaver

  1. Hva ligger i begrepet ’ledet deltagelse’ (’guided participation’) og hvilken betydning har ledet deltagelse for barns kognitive utvikling?

 

  1. Gjør rede for relasjoner mellom temperament og utvikling av personligheten.

 

  1. Drøft følgende påstand: ” Jo tidligere barn begynner i barnehage, jo bedre er det!”

 

  1. Hva innebærer begrepet resiliens, og på hvilken måte kan resiliens bidra til at ungdommer takler utfordringer på en god måte? Bruk eksempler på aktuelle utfordringer ungdom kan møte i skolen, blant venner eller hjemme.

 

 

OBS: Velg en av de fire oppgavene. Kun en oppgave skal besvares.

Innlevering 16.mai 2011 

Publisert 15. mars 2011 09:33