Pensum/læringskrav

Bru, E., Cosmovici Idsø, E. & Øverland, K. (Red.)(2016). Psykisk helse i skolen. Oslo: Universitetsforlaget (298 s.)
 

Ormrod, J.E. (2016) Human learning (7. utg.). New York: Pearson.  Kapittel 1,3,4,5,12,13,14 og 15  (275 s.)
 

Schunk, D.H., Meece, J.L. & Pintrich, P.R. (2014). Motivation in education, research and applications (4.utg.).  New York: Pearson. Kapittel 1-5 og 7 (282 s.)
 

Siegler, R., Saffran, J.R., Eisenberg, N., DeLoache, J., Gershoff, E. & Campbell, L. (2017). How children develop  (5.utg.). New York: Worth Publishers.  Kapittel  1,2,8,10,12,13,14 og 15 (352 s.)

 

 

Til sammen: 1207 sider.

 

 

Det kan dessverre forekomme feil og mangler i pensumlisten. Ved endringer vil dette bli bekjentgjort på emnesiden.

Publisert 19. apr. 2018 13:18 - Sist endret 19. apr. 2018 13:18