Retningslinjer for seminarundervisning

 • Studentene melder seg selv på ett av seminarene gjennom studentweb (maks 30 deltakere).
   
 • Det blir registrert fremmøter hver gang på seminargangene for seminarene.
   
 • Første seminardag begynner gruppene å jobbe fram et tema som de vil legge fram på seminaret. Seminarleder godkjenner muntlig temaet som kan justeres underveis hvis det er behov for det. Det blir lagt til rette for at basisgruppene kan jobbe med oppgaven i Canvas.
   
 • Andre og tredje seminardag brukes til å jobbe videre med framlegget under veiledning av seminarleder. Basisgruppen må selv sørge for at alle bidrar og eventuelt melde fra til seminarleder hvis noen ikke deltar.
   
 • Siste seminar brukes til framlegg (det vil maksimalt bli 6 framlegg). Basisgruppen velger en representant til den muntlige framføringen som ikke bør overstige 10 minutter. Gruppen bestemmer selv form på framlegget. PowerPoint eller andre hjelpemidler kan benyttes. Seminarleder og studenter gir en kort tilbakemelding på framføringen (5 minutter). Seminarleder tar stilling til om innlegget kan godkjennes.
   
 • Siden det er 80 prosent frammøte, kan framlegget godkjennes selv om en eller flere i basisgruppen ikke er tilstede hvis den/de det gjelder har bidratt i forberedelsen.
   
 • Den skriftlige oppgaven (5 sider) leveres i Canvas en uke etter siste seminardag det vil si 14.11.18 innen kl.13.00 i canvas. Den kan revideres på bakgrunn av tilbakemeldinger på det muntlige framlegget.
Publisert 9. mai 2018 09:40 - Sist endret 31. okt. 2018 12:16