Sensorveiledning

 SENSORVEILEDNING PED2101 H 2018

 

I emnebeskrivelsen står det blant annet følgende: «Teori og forskning om motivasjon og læring, samt barn og unges evne til å mestre utfordringer, står sentralt.» Begge oppgavene er klart innenfor disse problemområdene og har god pensumdekning.

I oppgave 1 forventes det at studentene har kjennskap til teori og forskning når det gjelder jevnaldringsrelasjoner og psykisk helse. Jevnaldringsrelasjoner er dekket i kapittel 13 i Siegler m.fl. «How children develop». Temaet psykisk helse er dekket gjennom Bru og medarbeideres bok «Psykisk helse i skolen». Det er gitt en forelesning om jevnaldrende (2 x 45 min) og en om psykisk helse (2 x 45 min) som omfattet stille elever, angst, depresjon, skolevegring og mobbing. Mobbing er også omtalt i Siegler m.fl. sin bok.

En god besvarelse bør inneholde både kunnskaper om teori og forskning på jevnaldrende, samt kunnskaper om psykisk helse. En viktig del av oppgaven er å drøfte sammenhenger mellom jevnaldringsrelasjoner og psykisk helse.

I oppgave 2 forventes det at studentene har kjennskap til teori og forskning når det gjelder sosial-kognitiv teori med fokus på læring hos barn og unge. Pensum om sosial-kognitiv teori finnes blant annet i kapittel 4 i Schunk m.fl. Flere kapitler i Ormrod er aktuelle med tanke på læring. Temaene er også dekket i forelesninger. Motivasjon kan trekkes inn i oppgave, men det er viktig at hovedfokus er på læring hos barn og unge.

Kandidatene må ha besvart og bestått på begge oppgavene. Karakteren gis på grunnlag av en samlet vurdering av besvarelsen på begge oppgavene.

 

 

Publisert 21. des. 2018 14:18 - Sist endret 21. des. 2018 14:18