Dette emnet er nedlagt

Kontaktinformasjon

Studieadministrasjon

UV-studieinfo

Besøksadresse: 
Helga Engs hus 3. et., Sem Sælandsvei 7

Ekspedisjonstid: 
kl.11.00-15.00

Postadresse: 
Pb 1161 Blindern
0318 Oslo

Telefon: 22 84 44 45 Telefonen er betjent kl..11.00-15.00
Faks: 
E-post: 
Web: http://www.uv.uio.no/studier/kontakt/uv-studieinfo.html

Kontaktpersoner

NavnTreffetidMerknad
Maike Luimes  (kontaktinformasjon)  

Administrasjonsansvarlig: Alle adm. spørsmål, inkl. oppmøtefravær første gang, sykemeldinger m.m.

Torgrim Gjesme  (kontaktinformasjon) Tirsdag 12.15 -13.00 

Emneansvarlig. Underviser samt leder seminargruppe nummer 1.

Robin Ulriksen  (kontaktinformasjon)  

Seminarleder gruppe 2.

Publisert 22. apr. 2008 19:36 - Sist endret 28. mai 2008 11:13