Dette emnet er nedlagt

Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
28.08.2008Torgrim Gjesme  Auditorium 1, Helga Engs hus   Læringsbegrepet. Klargjøring av hva det betyr innenfor ulike psykologiske læringstilnærminger.  Det er obligatorisk frammøte til første ordinære undervisning! Du mister plassen dersom du ikke møter.  
04.09.2008Torgrim Gjesme  Auditorium 1, Helga Engs hus   Læring fra S - R, Atferdspsykologisk tilnærming. Resultater. Implikasjoner.   
18.09.2008Torgrim Gjesme   Auditorium 1, Helga Engs hus   S - R fortsetter i 2 timer. Deretter; Læring fra kognitive perspektiver. Resultater. Implikasjoner.   
25.09.2008Torgrim Gjesme   Auditorium 1, Helga Engs hus   Kognitive læringstilnærminger fortsetter 1 time. Deretter; Motivasjon. Teorier. Resultater. Implikasjoner.    
02.10.2008Torgrim Gjesme   Auditorium 1, Helga Engs hus   Motivasjons tilnærminger fortsetter 1 time. Deretter; Overføring av læring. Oppsummeringer.   
08.10.2008Torgrim Gjesme   U30, Helga Engs hus  Første gang Seminar 1   
Publisert 5. juni 2008 10:33 - Sist endret 7. aug. 2008 14:58