Dette emnet er nedlagt

Beskjeder

Publisert 2. nov. 2009 13:10

VIKTIG! Seminaret tirsdag 3/11 m/ Bjørnebekk er avlyst grunnet sykdom! De som skulle presentere får mulighet til dette på siste seminar 10/11.

Publisert 10. aug. 2009 16:01

Husk informasjonsmøte torsdag 13. august. kl 10.15 -11.00 i Aud 2. Helga Engs hus.

Publisert 18. juni 2009 14:30

Undervisningsopptak for høstsemesteret 2009

Undervisningsopptaket 2. runde er nå avsluttet. Resultatene er blitt publiseret på StudentWeb.

Emnet er fullt og vil ikke bli åpnet for enkeltemneopptaket.