Dette emnet er nedlagt

Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
03.09.2009Torgrim Gjesme  Auditorium 2 Helga Engs hus  Læringsbegrepet. Klargjøring av hva det betyr innenfor ulike psykologiske læringstilnærminger   Det er obligatorisk frammøte til første ordinære undervisning! Du mister plassen dersom du ikke møter. 
10.09.2009Torgrim Gjesme  Auditorium 2 Helga Engs hus  Læring fra S - R, Atferdspsykologisk tilnærming. Resultater.Implikasjoner.    
17.09.2009Torgrim Gjesme   Auditorium 2 Helga Engs hus   S- R.fortsetter i 2 timer.Deretter; Læring fra kognitive perspektiver. Resultater.Implikasjoner    
24.09.2009Torgrim Gjesme  Auditorium 2 Helga Engs hus  Kognitive læringstilnærminger fortsetter 1 time.Deretter;Motivasjon. Teorier.Resultater.Implikasjoner.    
01.10.2009Torgrim Gjesme  Auditorium 2 Helga Engs hus  Motivasjons tilnærminger fortsetter 1 time.Deretter; Overføring av læring. Oppsummeringer    
Publisert 8. mai 2009 16:39 - Sist endret 8. mai 2009 19:29