Dette emnet er nedlagt

Semesterside for PED2110 - Høst 2012

Godkjent/ikke godkjent arbeidskrav

Resultatene for arbeidskrav i PED2110 er registrert. Du ser ditt resultat i StudentWeb.

14. nov. 2012 15:55

Studenter som ikke har møtt opp første undervisningsdag har mistet plassen på emnet.

5. sep. 2012 13:02

BYTTE AV UNDERVISNINGSROM

Grunnet høyt oppmøte og romkapasitet har undervisningen blitt flyttet. Se forandringene under Tid og Sted. Der kan du trykke på lenken for å se hvor Ole-Johan Dahls hus (OJD) er.

23. aug. 2012 15:40