Dette emnet er nedlagt

Beskjeder

Publisert 12. nov. 2015 15:52

Arbeidskravet i PED2110 er nå registrert. Resultatet ser du i Studentweb (godkjent/ikke godkjent).

Kandidatnumre blir opprettet etter trekkfristen for emnet.

 
Publisert 16. juni 2015 10:07

Første runde av undervisningsopptaket er fullført, og resultatet er publisert i Studentweb. Dette emnet er fullt, og vil ikke bli åpnet for søking i 2. runde.

Husk å melde deg til eksamen og betale semesteravgift innen fristen 1. september.

Husk å trekke deg fra emner du ikke skal ta slik at andre studenter kan få plassen din.

Publisert 22. mai 2015 14:27

Det er obligatorisk oppmøte første undervisningsdag. Du mister plassen på emnet dersom du ikke møter.

Dersom du er syk eller på annen måte er forhindret fra å møte første gang, må du ta kontakt med emnets administrative kontaktperson på forhånd og gi beskjed til administrasjonen (se kontaktinformasjon på semestersiden).