Dette emnet er nedlagt

Informasjon om arbeidskravet

Arbeidskravet er en 15 minutters muntlig presentasjon over en egendefinert problemstilling.Teori og empiri må ta utgangspunkt i sentrale motivasjons- eller læringsteorier som er presentert i pensum.

Frist for arbeidskravet: Presentasjonen skal finne sted i løpet av seminarrekken som starter opp etter at den ordinære undervisningen er over. Se timeplanen på semestersiden for tid og sted.

Du setter deg opp på en liste over når du skal ha den muntlige presentasjonen første undervisningsdag/første forelesning. Det er obligatorisk oppmøte til undervisningen denne dagen.

Arbeidskravet må være fullført og godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen.

Publisert 6. apr. 2018 14:11 - Sist endret 6. apr. 2018 14:11