Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

UNIVERSITETET I OSLO

Pedagogisk forskningsinstitutt

BACHELOR I PEDAGOGIKK

STUDIEÅRET 2009

Oppdatert november 2008

Nyttig informasjon om studielitteratur

Det kan dessverre forekomme feil og mangler i pensumlisten. Ved endringer vil dette bli bekjentgjort på emnesiden.

PED2110 - MOTIVASJON OG LÆRING

Ormrod, Jeanne Ellis: Human learning, 2008 5. ed. . Pearson- Merrill Prentice Hall. Kap 1,3,4,5,7,13,14,15 og 16 (303 s.).

Pintrich, Paul R. & Schunk, Dale H.: Motivation in education: Theory, research, and applications, 2008. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. Kap. 1-5 og 7 (242 s.).

Til sammen ca 545 sider

Antall studenter: 60

Publisert 23. okt. 2008 18:30 - Sist endret 25. nov. 2008 16:04