Dette emnet er nedlagt

Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
27.01.2009Torgrim Gjesme  Auditorium 2 Helga Engs hus  Læringsbegrepet. Klargjøring av hva det betyr innenfor ulike psykologiske læringstilnærminger.  Det er obligatorisk frammøte til første ordinære undervisning! Du mister plassen dersom du ikke møter.  
03.02.2009Torgrim Gjesme  Auditorium 2 Helga Engs hus  Læring fra S - R, Atferdspsykologisk tilnærming. Resultater.Implikasjoner.    
10.02.2009Torgrim Gjesme   Auditorium 2 Helga Engs hus  S- R fortsetter i 2 timer.Deretter; Læring fra kognitive perspektiver. Resultater. Implikasjoner.   
17.02.2009Torgrim Gjesme  Auditorium 2 Helga Engs hus   Kognitive læringstilnærminger fortsetter 1 time. Deretter; Motivasjon. Teorier. Resultater. Implikasjoner.   
24.02.2009Torgrim Gjesme   Auditorium 2 Helga Engs hus  Motivasjons tilnærminger fortsetter 1 time. Deretter; Overføring av læring. Oppsummeringer.   
03.03.2009Torgrim Gjesme   Auditorium 2 Helga Engs hus  Overføring av læring Implikasjoner. Oppsummering    
Publisert 1. des. 2008 14:40 - Sist endret 8. des. 2008 13:07