Dette emnet er nedlagt

Semesterside for PED2110 - Vår 2011

Ein eigen tekst med instruksjonar for førebuing av POSTER er lagt ut på semestersida til venstre under "Informasjon om arbeidskrav".

14. apr. 2011 20:00

Første runde i undervisningsopptaket for våren 2011 er avslutta. Resultatet av opptaket er kunngjort i StudentWeb. Dette emnet har fortsatt ledige plassar. Det vert opna for 2. opptaksrunde 4. januar. Då er det direkte opptak ("først til mølla"). Ved stort fråfall og ledige plassar, kan emnet bli opna for enkeltemnestudentar.

16. des. 2010 11:08

Til studentar med opptak til PED2110 våren 2011: Det er obligatorisk oppmøte til første ordinære undervisning. Den som ikkje møter mistar plassen sin på emnet.

19. nov. 2010 15:52