Dette emnet er nedlagt

Arbeidskrav våren 2012

Studentene skal skrive en oppgave på maks 5 sider over en egendefinert problemstilling. Oppgaven skal presenteres, for eksempel muntlig i seminar, eller som poster 27. mars 2012.

Arbeidskravet må være fullført og godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

 

Instruksjon for forberedelse av poster

Generelt

Planlegg å sette opp posteren din 15 - 5 minutter før timen starter, slik at alt er klart til introduksjonen.

Vi starter timen med fri sirkulasjon i 5 min, hvor også de som presenterer kan gå rundt. Deretter skal hver presentere sin poster (nr 1 starter osv), maks tid 10 - 5 minutter. Etter introduksjon får faglærer og medstudenter stille spørsmål, før vi går til neste presentasjon. Videre får deltagerne sirkulere fritt for å studere postere de er spesielt interessert i, med mulighet til å diskutere innholdet med den som legger frem. Den som presenterer står da ved sin poster og svarer på spørsmål (ca 10 min).

Utforming

Teknisk:

Postertavlen eller stativet er 1m bredt og 1.30m høyt, men det er ikke så mange så vi kan bruke veggene. Posteren bør lages på vanlig papir, ikke på papp eller annen kartong, da tunge papirtyper kan være vanskelig å holde oppe på stativet. Materialet i tavlene er hardt, så arkene må festes med tape, det må vi på veggene også. Husk at det skal være mulig å lese posteren fra noe avstand, bruk gjerne bokstaver på omtrent 0,5 cm (tilsvarer TR 18, som i overskriften her), helst noe større ved overskrifter. Lager du figurer eller tabeller skal disse være enkle og informative. Utskrift fra PowerPoint er godt brukbart, der er også tydelig skrift når man ikke har for mye på hvert ark.

Innhold:

Posteren skal være så selvinstruerende som mulig, slik at den viktigste jobben for den som presenterer er å supplere og svare på spørsmål fra deltakerne. Ideen med postersesjoner er å gi mulighet for en mer dyptgående diskusjon av en problemstilling mellom den som presenterer og andre interesserte deltakere. Det er derfor viktig å få frem sentrale momenter og argumenter som bidrar til å besvare eller belyse problemstillingen.

Øverst skal du montere et tittelblad hvor tema og evt. hovedproblemstilling kommer fram, samt navnet på forfatter(e), institusjon og forum for posteren (her: Motivasjon og læringsteori). Deretter presenteres et sammendrag av hele arbeidet (maks 200 ord). Dette skal stå opp til venstre. Videre skal problemstillingen samt evt. delproblemstillinger presenteres på et eget ark, og deretter kan man bruke maks 6 ark til å presentere aktuelle momenter for å belyse problemstillingen(e). Til slutt skal man ha et ark med konklusjon(er). Til sammen kan man maks bruke 10 ark i A4-format. Legg vekt på at posteren ikke har mer tekst enn at det er lett å oppfatte når man går rundt litt på avstand.

Publisert 30. nov. 2011 14:17 - Sist endret 30. nov. 2011 14:29