Dette emnet er nedlagt

Kontaktinformasjon

Studieadministrasjon

UV-studieinfo

Besøksadresse: 
Helga Engs hus 3. et., Sem Sælandsvei 7

Ekspedisjonstid: 
kl.11.00-15.00

Postadresse: 
Pb 1161 Blindern
0318 Oslo

Telefon: 22 84 44 45 Telefonen er betjent kl..11.00-15.00
Faks: 
E-post: 
Web: http://www.uv.uio.no/studier/kontakt/uv-studieinfo.html

Kontaktpersoner

NavnTreffetidMerknad
Torgrim Gjesme  Tirsdag 12.15 -13.00 

Emneansvarlig. Underviser samt leder seminargruppe 1.

KontaktinformasjonWeb: http://www.uv.uio.no/pfi/personer/vit/torgrigj/index.html
Gunnar Bjørnebekk   

Leder seminargruppe 2.

Maike Luimes   

Administrativt ansvarlig.Alle adm. spørsmål, inkl. oppmøtefravær første gang, sykemeldinger m.m.

KontaktinformasjonWeb: http://www.uv.uio.no/pfi/personer/adm/maikel/index.html
Publisert 4. okt. 2011 15:45 - Sist endret 24. apr. 2012 14:51