Dette emnet er nedlagt

Arbeidskrav våren 2014

Arbeidskrav:

Studentene skal ha en 15 minutters muntlig presentasjon i seminarene over en egendefinert problemstilling. Teori og empiri må ta utgangspunkt i sentrale motivasjons- eller læringsteorier som er presentert i pensum.

Frist for arbeidskravet: Presentasjonen skal finne sted i seminarene.

Arbeidskravet må være fullført og godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen.

Det er obligatorisk oppmøte første undervisningsdag. Studentene setter seg opp på en liste over når de skal ha den muntlige presentasjonen den dagen.

Publisert 22. nov. 2013 11:57 - Sist endret 25. nov. 2013 12:32