Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Ormrod, Jeanne Ellis: Human learning, 2011 6. ed. . Pearson- Merrill Prentice Hall. Kap 1,3,4,5,6,14,15,16 og 17 (255 sider)

 

Schunk, Dale H., Pintrich, Paul R. & Meece, Judith L.: Motivation in education: Theory, research, and applications, 2008. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. Kap. 1-5 og 7 (242 sider)

 

Til sammen 497 sider

Antall studenter: 60

 


Det kan dessverre forekomme feil og mangler i pensumlisten. Ved endringer vil dette bli bekjentgjort på emnesiden.


 

Oppdatert november 2013

Publisert 5. nov. 2013 12:57 - Sist endret 13. nov. 2013 10:08