Dette emnet er nedlagt

Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

18. april

Eksamensordning

Skriftlig eksamen.

Tid: 2. mai kl. 14:30 (4 timer).

Sted: Sal 3B Silurveien 2

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 20. sep. 2020 20:43