Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

 


Ormrod, Jeanne Ellis: Human learning, 2016 7. ed. Global Edition. Pearson. Kap 1,3,4,5,12,13,14 og 15. (275 sider)

 

Schunk, D. H., Meece, J. L., & Pintrich, P. R. (2014). Motivation in education: Theory, research and applications (Fourth Edition). Pearson New International Editon. Kap. 1-5 og 7 (282 sider)

 

Totalt antall sider: 557

Antall studenter:

 


Det kan dessverre forekomme feil og mangler i pensumlisten. Ved endringer vil dette bli bekjentgjort på semestersiden.


 

Oppdatert oktober 2016

Publisert 13. okt. 2016 16:00 - Sist endret 26. apr. 2018 15:51