Semesterside for PED2130 - Vår 2011

Framsidemal for studiekrav/eksamensoppgåver/heimeeksamen ved PFI finn du på denne sida under "Ressurser".

29. mars 2011 19:14

Pease note

This course is offered in Norwegian in the spring semester and in English in the autumn semester.

10. jan. 2011 12:40

Første runde i undervisningsopptaket for våren 2011 er avslutta. Resultatet av opptaket er kunngjort i StudentWeb. Dette emnet er fullt og har ikkje ledige plassar. Kun ved stort fråfall/trekk frå emnet, vil emnet blir opna i 2. opptaksrunde eller i enkeltemneopptaket.

16. des. 2010 11:09