Semesterside for PED2140 - Vår 2012

Detaljert muntligplan

Den detaljerte muntligplanen for PED2140 er lagt ut i mappa "Undervisning" i fronterrommet for emnet (felles). Her ser du kva eksamensdag du er satt opp på, med tidspunkt og rom.

Eventuelle spørsmål om eksamen kan rettast til ny adm. ansvarlig for emnet, Maike Luimes: m.k.luimes@ped.uio.no

Lykke til!

30. apr. 2012 14:42

Godkjent/ikke godkjent arbeidskrav

Resultatene for arbeidskrav i PED2140 er nå registrert. Du ser ditt resultat i StudentWeb.

26. apr. 2012 11:42

Ny administrativ kontaktperson

Maike Luimes tar over det administrative ansvaret for PED2140.

24. apr. 2012 15:12