Obligatorisk aktivitet 2 og frister

 • Denne aktiviteten organiseres for å støtte deg i arbeidet med semesteroppgaven som skal leveres inn som en eksamensbesvarelse.
 • Oppgaven skal handle om allmenndanning og drøfte hvorfor begrepet er aktuelt og/eller uaktuelt i vår tid
 • I oppgaven skal du utforme din egen problemstilling og vise til et bredt utvalg av artikler og/eller kapitler på pensum. I tillegg kan du vise til annen dokumentasjon som utdanningspolitiske tekster, pedagogiske tekster, medieoppslag, eller empiriske undersøkelser. 
 • Du står fritt til å velge hvilke sider ved utdanning og pedagogisk virksomhet som du vil legge mest vekt på i besvarelsen.

Krav til obligatorisk aktivitet 2

 • For å få obligatorisk aktivitet nr. 2 godkjent må du ha…
  • levert tema og plan for godkjenning til lærer på Canvas innen 1. oktober innen kl: 23.59 og fått godkjent innen 15. okt
  • ha levert og presentert minst to utkast på seminar innen 30. okt
 • Du får veiledning av faglærer på seminaret. 
 • Den endelige besvarelsen skal leveres  til eksamen innen 26. nov kl. 13.00 i Inspera (hjemmeeksamen). Bruk DUO - malen. Omfanget på oppgaven skal være på 2800 ord. 

 

Publisert 23. mai 2019 12:17 - Sist endret 30. sep. 2019 10:15