Pensum

Blikstad-Balas, Marte. (2016). Literacy i skolen. Oslo: Universitetsforlaget. 110 s

Engelsen, Britt Ulstrup. (2017). Samme sak? Norsk pedagogisk tidsskrift, 101(01), 57-67. doi:10.18261/issn.1504-2987-2017-01-06 11s

Englund, Tomas, Forsberg, Eva, & Sundberg, Daniel. (2012). Vad räknas som kunskap? Stockholm: Liber . 208 s

Gilje, Øystein. (2017). Læremidler og arbeidsformer i den digitale skolen. Oslo: Fagbokforlaget. 116 s

Hall, Kathy, & Øzerk, Kamil. (2010). Primary curriculum and assessment. England and other countries. I Robin Alexander (red), The Cambridge primary review research surveys (pp. 375-414). University of Cambridge: Routledge. Retrieved from Se nettversjon her . 37s.

Hopfenbeck, Therese N. (2016). Å lykkes med elevvurdering. Oslo: Fagbokforlaget. 184 s

Hovland, Brit Marie. (2013). From a narrative of suffering towards a narrative of growth: Norwegian history textbooks in the inter-war period. Scandinavian Journal of Educational Research, 57(6), 625-638. 15 s

Jarning, Harald. (1998). The Populist Argument: Cultural Populism and the Development of Educational Theory in Norway. Paedogagica Historica. International Journal of the History of Education. Supplementary Series, III, 139-161. 24 s

Karseth, Berit, & Sivesind, Kirsten. (2010). Conceptualizing Curriculum Knowledge - Within and Beyond the National Context. European Journal of Education, March(45), 103-120. 18 s

 

Kvernbekk, T., & Wright, M. v. (2018). Barn og deres voksne. Oslo: Cappelen Damm akademisk. 273 s

Mausethagen, Sølvi. (2015). Læreren i endring? : om nye forventninger til lærerprofesjonen og lærerarbeidet. Oslo: Universitetsforl. 137 s

Midtsundstad, Jorunn H., & Willbergh, Ilmi (red). (2010). Didaktikk : nye teoretiske perspektiver på undervisning. Oslo: Cappelen akademisk. Kap 0-9. 178 s.

Moslet, Inge. (1981). Mønsterplanens fagsyn. In Kjell-Arild Madssen (red), Norsk-didaktikk. Nokre aktuelle problemstillingar i morsmålsundervisninga (s. 49-72). Oslo: Landslaget for norskundervisning (LNU) og J. W. Cappelens forlag. 23 s

Skjelbred, Dagrun, Askeland, Norunn, Maagerø, Eva, & Aamotsbakken, Bente. (2017). Norsk lærebokhistorie. Allmueskolen- folkeskolen-grunnskolen 1739-2013. Oslo: Universitetsforlaget. (anvendes som en referansebok. Studentene skal lese til sammen 150 sider. Hvilke sider bestemmes i samarbeid med lærer)

Antall sider totalt: 627

 

Publisert 9. mai 2019 12:43 - Sist endret 9. mai 2019 12:49