Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

29. mars

Eksamensordning

Hjemmeeksamen.

Innleveringsfrist: 12. april kl. 13:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Merknad: Mer informasjon om utlevering av hjemmeoppgave (eksamen) og obligatorisk arbeidskrav vil bli gitt ved emnestart.

Analyse av aktuelle historiske sider ved utdanning og skole

Skriftlig innlegg til diskusjon

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 15. jan. 2021 19:54