Informasjon om gruppearbeid og eksamen

Obligatorisk komponenter på emnet:

 

Uke 9: Presentasjon av gruppearbeid i seminargruppe.

Fra emnesiden: «Analyse av aktuelle og historiske sider ved utdanning og skole og relaterte problemer som har betydning for barn og unges sosialisering og oppvekst».

Gruppeoppgave: Studentene blir delt inn i seminarer, og videre i arbeidsgrupper på hvert seminar. Hver arbeidsgruppe får i oppgave å presentere en analyse av historisk eller aktuelt emne, med bruk av pensumlitteratur, og pensumrelatert litteratur fra litteraturbanken. Presentasjon i plenum, legge opp til diskusjon. Tilbakemelding fra seminarleder og opponentgruppe gis i seminaret.

Frist for innlevering av sammendrag av gruppearbeid: to arbeidsdager før seminarfremlegg

Frist for gjennomføring: uke 9

 

Uke 11: Workshop med presentasjon av eget opplegg for individuell hjemmeeksamen.

Fra emnesiden: «Skriftlig innledning til diskusjon relatert til eksamensoppgaven og/eller artikler på pensum»

Individuell oppgave. Skriftlig innlevering av 1-2 sider som beskriver opplegg for eksamensoppgaven: problemstilling, hvorfor det er et viktig tema, hvilke deler av pensum det kan knyttes til. Hver student blir tildelt to opponenter fra en annen gruppe. Diskuteres i plenum på seminargruppen.

Tilbakemelding fra opponenter og seminarleder gis i seminaret, men seminarleder bruker tid på å lese innsendte bidrag før seminar.

 

Frist for innlevering av skriftlig bidrag: to arbeidsdager før workshop

Frist for gjennomføring: uke 11

 

Eksamen

Hjemmeeksamen: 8 sider +`- 10%

Innlevering av eksamen før påske 12.4.

Publisert 21. nov. 2018 10:03 - Sist endret 13. mars 2019 09:24