Introduksjon og oversikt over emnet.

Undervisningen i PED2202 består av forelesninger (uke 3-6), seminarer med fremføring av gruppepresentasjoner (uke 9), og workshops med presentasjon av eget opplegg for eksamensessay (uke 11).

Emnet er delt i temabolker, som hver får sin forelesning. I forelesningene vil Harald Jarning, Kenneth Silseth, Victoria de Leon Born eller Kristinn Hegna introdusere grunnleggende perspektiver og begreper for temabolken, med særlig vekt på det som i tabellen nedenfor omtales som grunnpensum. Det er viktig at studentene forbereder seg til forelesningene ved å lese grunnpensumet som hører til hver forelesning. Fordypningspensumet vil også berøres i forelesningen, men dette vil bli gitt mindre vekt. Denne delen av pensum er til fordypning i ulike tekster/case/problemstillinger som blir aktuelle gjennom gruppepresentasjonene og arbeidet med eksamensessayet.

Den første uken med forelesninger vil Berger & Luckmann, Buckingham og Thuen være grunnpensum, og studentene bes derfor om å sette seg inn i disse før første forelesning.

Grunnen til at vi innstendig ber om dette, er at PED2202 er et ganske intensivt emne som dekker mange temaer, har undervisning i konsentrerte bolker og fordrer mye egenarbeid fra studentene. Dersom du ikke rekker å lese tekstene og gå på forelesningene, vil det bli vanskeligere for deg å bidra i gruppearbeidet og seminarene som finner sted i uke 9. Dine medstudenter i din arbeidsgruppe trenger det bidraget du kan gi når du har lest og forberedt deg.

 

Vi gleder oss til en vår med mange spennende temaer og undervisning der dere får stor frihet i å forfølge tematikker som dere selv er interessert i!

Vi sees!

Hilsen Kristinn, Kenneth, Victoria og Harald

Tematikk

Grunnpensum:

leses før forelesning

Fordypningspensum:

til bruk i seminar/workshop

Introduksjon, grunnleggende begreper

 

Berger og Luckmann

Buckingham

 

Fra kort til lang utdanning for alle

Thuen

Sandin

Bourdieu

 

Norge etter 1980

Wiborg

Olsen

Jarning

Vislie

Säljö

Andenæs

Greve & Løndal

 

Identitet og læring

 

 

Wortham

Gee

Brown et al

Sfärd & Prusak

Læring på tvers

 

 

 

 

Erstad og Smette

 

Erstad

Gilje og Silseth

Silseth et al

Bronkhorst og Akkerman

Ungdom og digital teknologi

Coleman

Livingstone

Hilmarsen & Arnseth

Säljö

Stevens et al

 

Identitet, subjektivering og identitetskategorier

Foucault

Røthing

Hegna

Engebrigtsen

Østberg

 

Habitus, oppdragelse og utdanning

Esmark

Lareau

Prieur

 

Ungdom og det senmoderne

Bauman

Furlong & Cartmel

Krange & Øia

Illeris

Hoffman

Vogt

Publisert 8. jan. 2019 09:13 - Sist endret 8. jan. 2019 09:13