Sykdom ved hjemmeeksamen eller tilrettelegging

Det gjelder egne regler for skriftlig og muntlig skoleeksamen.

Hva gjør jeg dersom jeg har blitt syk i tiden før/ eller på en innleveringsfrist?
Du må levere en gyldig sykemelding/legeerklæring og søke om utsettelse av innlevering.

Hva er en gyldig sykemelding/legeerklæring?
På sykemeldingen/legeerklæringen må det stå spesifikt at den er utstedt i forbindelse med sykdom ved innlevering av eksamen/oppgave ved Universitetet i Oslo. Videre må sykemelding/legeerklæring inneholde en friskmeldingsdato/ sluttdato.

Kopier av sykemeldinger/legeerklæring til arbeidsgiver godkjennes ikke.

Sykemeldingen/legeerklæringen må senest være datert på innleveringsdatoen, og den må levers personlig eller være poststemplet innen tre dager etter innleveringsfristen.

Hvordan søker jeg om utsettelse av innlevering?
Ta kontakt med administrativ kontaktperson for emnet. Gi informasjon om hvor lang utsettelse du søker om.

Hvem skal jeg levere sykemeldingen/legeerklæringen og søknaden om utsettelse til?
Sykemeldingen/legeerklæringen og søknaden leveres til instituttet ved emnets administrativt ansvarlig eller i ekspedisjonen i 5 etg. i Helga Engs hus (se semestersiden for emnet for kontaktinformasjon).

Hvor mange dager utsettelse har jeg krav på?
Utsatt frist på hjemmeeksamen/innlevering gis hvis du er syk i løpet av de siste 14 dagene før innleveringsfristen. Du vil da få utsettelse som tilsvarer det antallet dager du er sykemeldt i 14-dagersperioden før fristen. Utsettelsen beregnes enten fra datoen for innleveringsfristen eller fra friskmeldingsdatoen hvis du er syk også etter at fristen er utløpt. Du får ikke utsettelse ut over semesteret på innleveringer.

 

Tilrettelegging
Hvis du har kronisk sykdom/plager som forhindrer deg i å gjennomføre i forhold til de oppsatte fristene, kan du søke om tilrettelegging:
Tilrettelegging av studiesituasjonen: Ta kontakt med Yngvild Dahl ved semesterstart

Publisert 12. okt. 2018 14:31 - Sist endret 12. okt. 2018 14:32